30 november 2023

Het VAPH blikt terug op de eerste helft van 2023

In dit halfjaarlijkse verslag rapporteren we naar goede gewoonte over de ter beschikking gestelde budgetten, de aanvragen en de afhandeling ervan, over het vergunde zorgaanbod en over de tegemoetkomingen voor hulpmiddelen en aanpassingen.

Analyses van de inzet en besteding van de persoonsvolgende budgetten en evoluties bij de vergunde zorgaanbieders worden voorbereid met het oog op het jaarverslag 2023.

Bekijk Het VAPH in cijfers - 1e helft 2023

Bekijk de cijfers van de vorige jaren

Lees alle nieuwsberichten voor professionelen