23 november 2023

Hoe kunt u de kans op doorligwonden verkleinen?Stop-decubitus-dag 16 november 2023

Mensen die noodgedwongen lang in dezelfde houding zitten of liggen, lopen het risico doorligwonden of drukwonden te krijgen. Naar aanleiding van de internationale Stop-decubitus-dag op 16 november 2023 wil het VAPH iedereen informeren om doorligwonden te helpen voorkomen.

Wat is decubitus?

‘Decubitus’ is de medische term voor wat we vaak ‘doorligwonden’ of ‘drukwonden’ noemen. Dat zijn ernstige letsels van de huid en de onderliggende weefsels, meestal ter hoogte van een botuitsteeksel. Zo zijn de hielen, het staartbeen, de heupen en de enkels typische plaatsen waar mensen doorlig- of drukwonden kunnen krijgen. Die wonden worden veroorzaakt door langdurige druk- of schuifkrachten. Decubitus komt vooral voor bij personen die immobiel zijn en daardoor lang in eenzelfde houding zitten of liggen.

Hoe kunt u decubitus voorkomen?

Is het onvermijdelijk dat u decubitus krijgt als u lang in dezelfde houding zit of ligt? Nee. Met de volgende tips kunt u doorlig- of drukwonden proberen te voorkomen:

U kunt de tips ook bekijken in dit filmpje van de European Pressure Ulcer Advisory Panel (EPUAP)(opent nieuw venster).

Welke ondersteuning voorziet het VAPH?

Het VAPH kan via de refertelijst een tegemoetkoming geven voor de aankoop van hoog-laagverzorgingsbedden, anti-decubituszitkussens en -matrassen. Charlotte Drieghe en Hadewych Lagrou, hulpmiddelenconsulenten bij het VAPH, benadrukken dat die hulpmiddelen alleen niet volstaan.

Hadewych: “Om effectief te zijn, is op statische en wisseldrukmatrassen houdingsverandering noodzakelijk en moeten de hielen vrijgelegd worden. Om een correcte zijlig te kunnen toepassen en de hielen vrij te leggen, voorziet het VAPH ook een tegemoetkoming voor 30°-zijligkussens en zwevende-hielenkussens.”

“Aan de correcte lichaamshoudingen wordt soms onvoldoende aandacht besteed”, merkt Charlotte op. “30°-zijligkussens en zwevende-hielenkussens worden bijvoorbeeld zeer weinig gevraagd bij een anti-decubitusmatras, terwijl die nodig zijn om een correcte zijlig toe te passen en om de hielen vrij te leggen.”

30°-zijligkussens en zwevende-hielenkussens worden zeer weinig gevraagd bij een antidecubitusmatras, terwijl ze nochtans noodzakelijk zijn voor een goede lighouding.

Charlotte Drieghe
hulpmiddelenconsulent VAPH

Charlotte benadrukt dat anti-decubitusmatrassen wel extra ondersteuning bieden, maar dat betekent niet dat het niet meer nodig is om van houding te wisselen, integendeel. “Regelmatig wisselen van houding in bed is nog altijd de beste preventie, ook bij anti-decubitusmatrassen. Ook op een anti-decubituszitkussen in de zetel of in de rolstoel is houdingsverandering absoluut nodig. Beperk indien nodig de zitduur, want de druk op het staartbeen is in zit zeer groot. De druk- en schuifkrachten zijn ook hoger als iemand zit dan wanneer iemand ligt.”

Regelmatig wisselen van houding in bed en in de zetel of in de rolstoel is nog altijd de beste preventie.
 

Charlotte Drieghe
hulpmiddelenconsulent VAPH

Anti-decubituszitkussens voor gebruik in de rolstoel zijn sinds 1 januari 2019 uitsluitend de bevoegdheid van de Vlaamse sociale bescherming. Bespreek met uw rolstoelverstrekker wat voor u de mogelijkheden zijn.

Meer informatie over oplossingen voor decubituspreventie vindt u in de hulpmiddelendatabank in de categorieën liggen en zitten en in de refertelijst onder activiteiten dagelijks leven bij slapen en liggen(opent nieuw venster) en bij zitten(opent nieuw venster).

Lees meer over hulpmiddelen en aanpassingen