24 november 2023

Oproep deelname bevraging nood aan praktische hulp

Onlangs ontving een deel van de mensen die wachten op hun persoonsvolgend budget in prioriteitengroep 3 een oproep om deel te nemen aan een bevraging. 

Kreeg u die brief ook? Dan kunt u ons helpen door de vragenlijst in te vullen. Dat kan door naar de link te gaan die vermeld staat in de brief.

Met dit onderzoek willen we te weten komen hoe het komt dat er minder gebruik wordt gemaakt van praktische hulp - zoals vervoer of hulp bij het wassen of aankleden - dan vandaag mogelijk is en hoe we dat kunnen verbeteren. 

De bevraging is anoniem en wordt enkel gebruikt voor het onderzoek en om het beleid errond te verbeteren. Antwoorden komen niet in uw persoonlijke dossier en deelname is niet verplicht. 

Hebt u vragen?

  • Als u vragen hebt of nood hebt aan ondersteuning om de bevraging in te vullen, verwijzen we u graag door naar de diensten die vermeld zijn in de brief. 
  • Hebt u problemen met het invullen van de bevraging, maar wilt u dit niet samen met iemand anders doen? Neem dan contact met ons op via 02 249 30 00 of beleid@vaph.be. Wij kunnen de vragenlijst met u overlopen of u een papieren versie bezorgen om in te vullen.

Alvast hartelijk bedankt voor uw deelname.

Lees alle nieuwsberichten