16 november 2023

Oproep tot inbreng casus ‘belang van het kind’

Het Kenniscentrum Kinderrechten (KeKi) ontwierp een stappenplan ‘In vijf stappen naar een beslissing in het belang van het kind’. KeKi ging aan de slag met het stappenplan en concludeerde dat een sectorspecifieke aanpak essentieel is voor het gebruik ervan. Daarom is KeKi nu concreet op zoek naar een persoon of organisatie die het stappenplan wil toepassen op een casus in de praktijk.

Situering

Het Kenniscentrum Kinderrechten (KeKi) stelde een tijd geleden hun stappenplan omtrent het belang van het kind ook voor in de stuurgroep Cliëntenrechten. De stuurgroep gaf daar toen ook feedback op en vroeg nog naar een verdere concretisering binnen de jeugdhulp.

In oktober organiseerde KEKI ook een kennisevent over dit thema.

Het werken met dit stappenplan wil KEKI nu nog verder concretiseren. In functie daarvan zijn ze op zoek naar een casus waar dit stappenplan kan op toegepast worden. 

Casus in de praktijk

Het moet gaan om een casus in de brede ‘sector’ van de jeugdhulp, dus elke sector die ook in de stuurgroep Cliëntenrechten betrokken is, en waar bij voorkeur ook andere partners uit de jeugdhulp in betrokken zijn.
Keki wil tijdens de bespreking van de casus waarnemend aanwezig zijn en op basis daarvan dan een rapport uitschrijven.
De casusbespreking zou nog dit najaar doorgaan. Dat vraagt van de indiener en deelnemers een halve dag (tot volledige dag) casusbespreking, zie situering hieronder.
Hebt u zelf zicht op zo’n casus, waar u (of collega’s) nog mee vastzit en waar het mee afwegen van het belang van het kind een stap vooruit zou zijn, aarzel niet om op de oproep in te gaan.

U kunt de oproep van KeKI hieronder lezen.

Oproep KeKi

“Heb je zin om aan de slag te gaan met kinderrechten in jouw dagelijks werk?

Maar mis je nog concrete handvaten?

Wij zijn op zoek naar jou!

In 2021 werkte KeKi een stappenplan ‘In vijf stappen naar een beslissing in het belang van het kind’ uit in opdracht van het Departement Cultuur Jeugd en Media rond het kinderrecht ‘belang van het kind als een eerste overweging’. KeKi ging aan de slag met het stappenplan. Hieruit blijkt dat een sectorspecifieke aanpak essentieel is voor het gebruik ervan.

Door middel van een casus willen we valkuilen en kansen detecteren bij het stappenplan. We kijken hoe de leerlessen kunnen bijdragen aan een verbetering van het stappenplan. We verduidelijken ook hoe de casus richtinggevend kan zijn voor de bredere sector en welke handvaten voor beleid we zien terugkomen.

Concreet zijn we op zoek naar een persoon of organisatie die het stappenplan wil toepassen op een casus in diens praktijk. 

De casus:

  • Speelt zich af in de sector ‘jeugdhulp’.
  • Gaat over een beslissing die impact heeft op kinderen en jongeren.
  • Heeft aandacht voor het perspectief van de opvoedingsverantwoordelijke.
  • Kan gaan over een beslissing die nog genomen moet worden of een beslissing die al deels genomen is.

KeKi zou graag waarnemen bij een casusoverleg waar verschillende actoren aanwezig zijn (minimaal twee).

KeKi:

  • Zal aansluiten bij een casusoverleg.
  • Zal een korte introductie geven over kinderrechten, het belang van het kind en het stappenplan.
  • Helpt je op weg bij vragen over het stappenplan bij de toepassing op jouw casus.

Timing: najaar 2023.

Tijdsinvestering: een halve tot een volledige werkdag. 

Eindresultaat: KeKi zal een rapport schrijven. Dit rapport wordt gemaakt in opdracht van het Departement Cultuur Jeugd en Media, in samenwerking met het Agentschap Opgroeien en het Departement Zorg. Het wordt opgeleverd aan het Departement Cultuur Jeugd en Media. Alle gegevens zullen geanonimiseerd worden.

Samen werken we aan meer concrete handvaten voor het beoordelen en bepalen van het belang van het kind in de jeugdhulp.

Interesse of vragen? Mail naar rozelien.vanerdeghem@keki.be.”