22 december 2023

Crisisinvesteringsplan: oproep MFCInfonota INF/23/37

Vanuit de multifunctionele centra (MFC) worden diverse signalen gegeven rond een toenemende werkdruk, wachtlijsten en personeelsuitval. Die signalen vormden mee de aanleiding voor de oprichting van de Taskforce crisis in de jeugdhulp.

De werkzaamheden van de Taskforce mondden uit in een crisis- en investeringsplan jeugdhulp. Voor het VAPH wordt een budget voorzien voor bijkomende middelen voor versterking crisisjeugdhulp en een aantal tijdelijke én structurele versterkingen voor de MFC’s.

Infonota INF/23/37 geeft een overzicht van de diverse acties en timing.

Lees infonota INF/23/37

Lees alle nieuwsberichten voor professionelen