21 december 2023

Het onderzoek naar een gemeenschappelijke inschaling van de ondersteuningsbehoefte bij jonge kinderen gaat van startOuders gezocht

Kinderen met een verhoogde zorgnood hebben soms recht op een extra tegemoetkoming of budget van de Vlaamse overheid. Het gaat bijvoorbeeld over:

  • de zorgtoeslag voor kinderen met een specifieke ondersteuningsbehoefte; dat maakt deel uit van het groeipakket

  • een persoonlijke-assistentiebudget (PAB) voor kinderen met een handicap om de assistentie thuis of op school te organiseren en te financieren

Het bedrag is afhankelijk van de ernst van de ondersteuningsbehoefte van het kind. Die wordt geëvalueerd via specifieke vragenlijsten en (para)medische verslagen. Daarvoor wordt deels dezelfde informatie over het kind en diens omgeving gevraagd – maar met een ander instrument. Dat betekent dat gezinnen soms dezelfde informatie dubbel moeten aanleveren.

Een onderzoek wil de gebruikte instrumenten beter op elkaar afstemmen, zodat ouders gegevens maar één keer moeten aanleveren. Dat betekent een grote administratieve vereenvoudiging voor de gezinnen en voor de professionals die de aanvragen verwerken.

Het onderzoek richt zich op gezinnen met kinderen tussen 0 en 6 jaar met een verhoogde zorgnood en voor wie een aanvraag loopt voor de zorgtoeslag of het PAB, of voor wie die aanvraag de voorbije zes maanden is afgerond. Aan die ouders wordt gevraagd of ze vrijwillig willen meewerken aan het onderzoek.

Hebt u recent een PAB-inschaling afgerond en kent u ouders die graag willen meewerken? Laat hen dan zeker verder kijken op de website van Kind en Gezin(opent nieuw venster).

Het onderzoek loopt tijdens de eerste vier maanden van 2024. De resultaten van het onderzoek worden verwacht tegen september 2024.

Lees alle nieuwsberichten voor professionelen

 

r