7 december 2023

Het verknopen en versterken van de crisiscapaciteit in Vlaanderen en Brussel bij vroegtijdige crisisinterventies

Steeds meer kinderen en jongeren worden aangemeld bij het crisismeldpunt. Dikwijls gaat het om (beginnende) lichte tot matige (psychische) problemen die, wegens het uitblijven van een gepast antwoord op korte termijn, uitmonden in een crisissituatie. De druk op de crisisopvang is in alle sectoren groter geworden.

Er moet bijgevolg voldoende aanbod voorzien worden om jongeren in crisis op te vangen: er is nood aan meer capaciteit en meer specifieke deskundigheid (binnen laagdrempelige en toegankelijke basisvoorzieningen voor jongeren) zowel in de jeugdhulp als in de geestelijke gezondheidszorg. De federale en Vlaamse overheden slaan de handen in elkaar om ook meer specifieke crisisdeskundigheid te kunnen binnenbrengen bij laagdrempelige ondersteuningsvormen.

Op deze webpagina vindt u een oproepbrief rond het verknopen en versterken van de crisiscapaciteit in Vlaanderen en Brussel bij vroegtijdige crisisinterventies. Recent breidde het VAPH ook enkele erkenningen van multifunctionele centra uit in het kader van crisisbegeleiding. Die multifunctionele centra kunnen eventueel een rol spelen in die intersectorale samenwerkingen.

Lees alle nieuwsberichten voor professionelen