25 januari 2024

Aanpassingen werkwijze voor aanvragen van inwoners van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest

Brussel is een tweetalig gebied waar zowel het VAPH als de Franstalige dienst PHARE bevoegd is voor ondersteuning aan personen met een handicap. Tot nu toe moesten aanvragers op het moment dat ze ondersteuning vroegen, kiezen voor een van beide instanties. Dat betekende dat de ondersteuning die door PHARE gefinancierd werd, stopgezet moest worden op het moment van de aanvraag en tot gevolg kon hebben dat de aanvrager gedurende de wachtperiode geen zorg en ondersteuning kon krijgen.

We hebben die werkwijze aangepast om twee belangrijke principes te realiseren: 

  • Het cumuleren van ondersteuning van beide diensten is normaal gesproken niet mogelijk, maar voortaan is er wel een loskoppeling van financiering voor zorg en ondersteuning enerzijds en hulpmiddelen anderzijds.
  • De aanvragers moeten nog steeds een keuze maken voor een van beide instanties, maar de keuze wordt voor aanvragen naar een persoonsvolgend budget uitgesteld tot een later moment in het traject, namelijk vlak voor de daadwerkelijke terbeschikkingstelling.     

Concreet betekent dat:

  • Voor aanvragen voor tegemoetkomingen voor hulpmiddelen en aanpassingen (IMB) wordt de keuze nog steeds bij de start van de aanvraag gevraagd. De aanvragers zullen van het VAPH een formulier ontvangen om hun keuze door te geven. Door de overdracht van de bevoegdheid om tegemoetkomingen voor hulpmiddelen te verlenen van PHARE naar Iriscare kan deze werkwijze nog aangepast worden. We brengen u in dat geval uiteraard opnieuw op de hoogte.
  • Voor aanvragen voor een persoonsvolgend budget (PVB) wordt gewacht met het opvragen van de keuze tot vlak voor de terbeschikkingstelling van het budget. De aanvragers zullen dus pas op het moment dat ze in aanmerking komen voor een terbeschikkingstelling van een persoonsvolgend budget, een formulier van het VAPH ontvangen om hun keuze door te geven. Daardoor kunnen aanvragers gebruik blijven maken van zorg en ondersteuning die door PHARE gefinancierd wordt na de aanvraag van een persoonsvolgend budget tot op het moment van de daadwerkelijke terbeschikkingstelling van het budget.

De aanvragers moeten, zodra ze het keuzeformulier van het VAPH ontvangen, zo snel mogelijk en ten laatste binnen de 30 dagen na verzending van het keuzeformulier door het VAPH, hun keuze doorgeven. Het VAPH zal dat strikt opvolgen.

Ook aan de begeleidende diensten wordt gevraagd om daar de nodige aandacht aan te besteden en de aanvragers daarover te informeren en de termijn nauwgezet op te volgen.

Ontvangt het VAPH geen keuzeformulier, dan zal de aanvraag stopgezet worden. 

Als aanvragers hun keuze vroeger willen doorgeven omdat zij bijvoorbeeld geen ondersteuning vanuit Phare hebben of willen, dan kunnen zij dat.

Als aanvragers hun keuze willen aanpassen, dan moet ook dat onmiddellijk gemeld worden aan het VAPH door opnieuw een formulier te bezorgen.

De keuzeformulieren staan op onze website:

We hopen met deze aanpassingen de toegang tot ondersteuning voor Brusselse aanvragers vlotter te kunnen laten verlopen.

Lees alle nieuwsberichten voor professionelen