25 januari 2024

Hoe zetten we richtlijnen voor vrijheidsbeperkende maatregelen om in de praktijk?

De afgelopen jaren ontwikkelde het Steunpunt Welzijn, Volksgezondheid en Gezin 2 multidisciplinaire richtlijnen voor de preventie van en het kwaliteitsvol omgaan met afzondering en fixatie in de geestelijke gezondheidszorg en de brede jeugdhulp. Dit jaar werd een digitaal platform(opent nieuw venster) opgestart dat de richtlijnen bevattelijk uitlegt voor hulpverleners en tools, methodieken, vormingen en activiteiten aanbiedt.

Meer lezen over fixatie en afzondering?

In november 2023 verscheen op de site van het magazine Weliswaar het artikel ‘Fixatie en afzondering: alleen als het niet anders kan’. 

Lees het Weliswaar-artikel(opent nieuw venster)


Lees alle nieuwsberichten voor professionelen