11 januari 2024

Ontwikkeling van een zorgpad binnen de jeugdhulp voor kinderen en jongeren met ernstige gedrags- en emotionele stoornissen23 januari 2024: online kick-offmoment wetenschappelijk onderzoek

Kinderen en jongeren met ernstige gedrags- en emotionele problemen (GES) bevinden zich op de dwarsdoorsnede tussen de sectoren binnen jeugdhulp (VAPH, Opgroeien, GGZ). In dit onderzoek willen onderzoekers vanuit de universiteit van Gent in opdracht van het Steunpunt Welzijn Volksgezondheid en Gezin en het VAPH zicht krijgen op de concrete ondersteuning en de trajecten in de Vlaamse jeugdhulp die die kinderen en jongeren lopen.

Daarnaast wil het onderzoek zijn licht werpen op de werkzame factoren en methodieken binnen de hulpverlening voor die doelgroep. Vier onderzoeksvragen staan centraal:

  • Wat is de aangewezen hulpverlening voor kinderen en jongeren met ernstige GES?
  • Hoe verloopt de toeleiding voor intensieve ondersteuning voor kinderen en jongeren met ernstige GES in Vlaanderen (NRTJH)?
  • Welke ondersteuning wordt concreet geboden aan die kinderen en jongeren op basis van bestaande trajecten?
  • Hoe kan die hulpverlening vertaald worden naar het bredere hulpverleningslandschap?

Om die vragen te beantwoorden, zullen naast literatuuronderzoek, interviews en focusgroepen ook diepgaande retrospectieve trajectanalyses plaatsvinden. Het onderzoek kan mee input geven aan de ontwikkeling van adviezen voor de (jeugd)hulpverlening én de ontwikkeling van een zorgpad over die trajecten.

banner van het online kick-offmoment wetenschappelijk onderzoek

Tijdens het kick-offmoment geven we meer uitleg over de aanleiding van het onderzoek, de context, de doelstellingen en de opzet van de studie. Ten slotte wordt ook meer informatie gegeven over hoe u kunt bijdragen aan het onderzoek.

Waar?

Online, via MS Teams

Voor wie?

Medewerkers en voorzieningen die ervaring hebben in de begeleiding en ondersteuning van kinderen en jongeren met ernstige gedrags- en emotionele stoornissen

Programma

  • 12 uur: Context en aanleiding van het onderzoek - Sven Pans & Dries Bleys, VAPH
  • 12.10 uur: Geblokkeerde ontwikkelingstrajecten - Stef Decoene, directeur zorg en organisatie OOOC Kompas
  • 12.30 uur: Opzet van het wetenschappelijk onderzoek - Heleen Van hove, Vakgroep Orthopedagogiek, UGent
  • 12.50 uur: Vragen publiek

Schrijf u in voor het kickoffmoment(opent nieuw venster), inschrijven is mogelijk tot 22 januari.

Lees alle nieuwsberichten voor professionelen