18 januari 2024

Steun voor kwetsbare jongeren met een nieuwe oproep voor projectvoorstellen

Het Europees Competentiecentrum voor Sociale Innovatie heeft een nieuwe oproep gelanceerd voor grensoverschrijdende projecten gericht op het ontwikkelen van vaardigheden bij jongeren en hun integratie op de arbeidsmarkt.

Er is 9 miljoen euro beschikbaar uit het ESF+-fonds om innovatieve methoden en praktijken te ontwikkelen of op te schalen die succesvol zijn gebleken in andere contexten, landen en regio's.

Projecten moeten zich richten op het helpen van kwetsbare jongeren, met name jongeren die niet in opleiding, werk of training zitten (NEET), om vaardigheden te ontwikkelen die leiden tot hun integratie op de arbeidsmarkt.

Voorstellen moeten minimaal twee aanvragers uit verschillende EU-lidstaten omvatten en voor minstens 20 % medegefinancierd worden. De begroting per subsidie bedraagt 200.000 - 700.000 euro.

Ook moet een voorstel aangeven wie de innovatieve aanpak na goedkeuring wil uitrollen of opschalen (bijvoorbeeld een ESF+-bestuursorgaan).

De deadline voor inzending van projectvoorstellen is 29 februari 2024. Relevante partijen zoals zorginstellingen worden uitgenodigd om zich aan te melden.

Meer informatie: https://european-social-fund-plus.ec.europa.eu/en/news/new-call-proposals-unlock-skills-and-support-vulnerable-youth(opent nieuw venster)"

Lees alle nieuwsberichten voor professionelen