12 februari 2024

Alivia zet personen met een zorg- en ondersteuningsnood aan het stuurTwee pilootregio’s testen nieuwe app voor zorg- en ondersteuningsplanning

Het team Eerste Lijn van het Departement Zorg werkt aan een digitaal zorg- en ondersteuningsplan. Dat project kreeg de naam Alivia.

Personen met een langdurige zorg- en ondersteuningsnood krijgen vaak hulp van meerdere hulp- en zorgverleners tegelijk. Dankzij Alivia kunnen die welzijnswerkers en zorgaanbieders makkelijk een zorg- en ondersteuningsplan opstellen waarmee ze samen met de patiënt doelstellingen bepalen, taken verdelen en informatie uitwisselen.

Bij de zorgplanning in Alivia staat de zorgbehoevende altijd centraal. Wat vindt de zorgbehoevende zelf belangrijk in de dagelijkse situatie, wat is daarvoor nodig en wie neemt daarin welke taken op? Dat wordt duidelijk voor iedereen in Alivia. Zo weet elke betrokkene wat er verwacht wordt en wat er op de planning staat in de zorg en ondersteuning voor die persoon. De persoon die zorg nodig heeft, behoudt op die manier het overzicht en heeft altijd de belangrijkste stem bij elke beslissing.

 In Antwerpen en Zuid-West-Vlaanderen testen zorgbehoevende personen en hun zorgteams Alivia nu uit.

Lees het artikel in Weliswaar(opent nieuw venster)

Lees alle nieuwsberichten voor professionelen