22 februari 2024

Bevraging in het kader van het onderzoek ‘Van eerste vermoeden naar ondersteuning bij jonge kinderen met een handicap’

Eind februari nodigen we ouders van (jonge) kinderen met een (vermoeden van) handicap uit om deel te nemen aan een onderzoek.

Met dat onderzoek willen we zicht krijgen op 3 elementen:

  1. Met welke diensten/organisaties komen gezinnen met (jonge) kinderen met een (vermoeden van) handicap in contact tot en met een zekere stabiliteit (in de ondersteuning) is gerealiseerd?
  2. Welke factoren hebben invloed op het capteren van signalen en de beslissing van het bieden van ondersteuning of een doorverwijzing?
  3. Wat is er nodig om (indien nodig) signalen beter te capteren of om adequater hulp te bieden?

Met de resultaten kunnen wij beter begrijpen welke trajecten kinderen met (een vermoeden van) handicap volgen en welke ondersteuning ze gaandeweg krijgen. Zo kunnen we in de toekomst nog meer inzetten op het ondersteunen van gezinnen met een jong kind met een (vermoeden van) handicap.

Het eerste element van het onderzoek zal onderzocht worden aan de hand van een vragenlijst. De uitnodigingen om die vragenlijst in te vullen, worden eind februari verstuurd naar een steekproef van ouders van kinderen die in 2022 een van volgende vormen van ondersteuning van het VAPH hebben gehad: 

  • Ze kochten voor hun kind een hulpmiddel in 2022 of in de jaren daarvoor. 
  • Hun kind maakte gebruik van dagopvang, verblijf of begeleiding via een dienst van rechtstreeks toegankelijke hulpverlening (bijvoorbeeld thuisbegeleidingsdienst). 
  • Hun kind maakte gebruik van globale individuele ondersteuning (GIO).
  • Hun kind maakte gebruik van dagopvang, verblijf en/of begeleiding vanuit een multifunctioneel centrum (MFC).
  • Hun kind had een persoonlijke-assistentiebudget (PAB).

De vragenlijst moet ingevuld worden door de ouder, maar indien nodig kunnen ze daarvoor ook uw hulp vragen. Als u vragen krijgt over het onderzoek, dan kunt u ook toelichten waarom deelname aan het onderzoek zinvol kan zijn.

De antwoorden worden alleen gebruikt voor het onderzoek. Ze worden anoniem verwerkt en dus niet gelinkt aan andere informatie over het kind. De antwoorden hebben dus geen effect op het persoonlijke dossier van het kind of op de ondersteuning die het kind momenteel krijgt.

Het onderzoek wordt in opdracht van het VAPH uitgevoerd door de Vrije Universiteit Brussel (VUB) en het Steunpunt Welzijn, Volksgezondheid en Gezin (SWVG). Met vragen of opmerkingen kunt u altijd terecht bij de onderzoeker, Delphine West, via delphine.west@vub.be.

Lees alle nieuwsberichten voor professionelen