13 februari 2024

Fiscaal attest 2023Infonota INF/24/05

Naar jaarlijkse gewoonte, ontvangt elke zorgaanbieder die minderjarigen met een (vermoeden van) handicap ondersteunt een blanco attest m.b.t. de aftrek van uitgaven voor kinderopvang. Dat attest kan vanaf dit jaar gedownload worden via Mijn VAPH.

Infonota INF/24/05 informeert over de toepassing en werkwijze.

Lees infonota INF/24/05

Lees alle nieuwsberichten voor professionelen