15 februari 2024

Incontinentiemateriaal

U kunt bij het VAPH een aanvraag indienen voor een tegemoetkoming in de kosten van incontinentiemateriaal. Meer informatie daarover vindt u op onze website.

Hebt u al een goedkeuring voor een tegemoetkoming voor incontinentiemateriaal? Dan hebt u de betaling van de tegemoetkoming voor 2024 ontvangen. Hebt u nog vragen over de betaling, dan kunt u meer informatie vinden in het e-loket mijnvaph.be of via de VAPH-lijn 02 249 30 00.

Lees alle nieuwsberichten