15 februari 2024

Niveaus luchtweginfecties - Code oranje

Voor het opvolgen van het epidemiologisch toezicht van respiratoire infecties hanteren de Risk Assessment Group (RAG) en de Risk Management Group (RMG) een kader waarbij een kleurcode de huidige situatie aangeeft. Aan die kleurcodes of dreigingsniveaus zijn de te nemen maatregelen gekoppeld (bv. integratie mond-neusmaskers) in de verschillende settings preventieve zorg, lang verblijf, zorgcollectiviteiten, curatieve en acute zorg en transport.

Er zijn vier niveaus van dreiging, en een dreiging van een voorlopig ‘onbekend pathogeen X’:

  • code groen: heel lage circulatie van respiratoire pathogenen; de druk op het zorgsysteem is goed onder controle
  • code geel: toename van de circulatie van respiratoire ziektekiemen, maar de druk op het gezondheidszorgsysteem blijft onder controle
  • code oranje: toenemende druk op het gezondheidszorgsysteem, waardoor ingrijpen nodig is om het fenomeen in te dammen
  • code rood: hoog risico en verwachte overbelasting van het gezondheids-zorgsysteem
  • code ‘onbekend’: opkomst van een onbekend en onvoorspelbaar respiratoir pathogeen X, met inherente risico's, zoals bij het begin van de COVID-19-pandemie

Op maandag 5 februari 2024 bevestigde de Interministeriële Conferentie Volksgezondheid (IMC) de eerdere beslissing van de RMG om het niveau van luchtweginfecties te verhogen van code geel naar code oranje, waarbij extra aandacht wordt gevraagd voor een optimale ventilatie van binnenruimten én een verhoogde waakzaamheid voor risicopersonen.

In deze fase van code oranje beveelt de IMC het dragen van een mond-neusmasker sterk aan:

  • voor kwetsbare personen en voor de mensen die hen regelmatig omringen alsook voor mensen met symptomen van een luchtweginfectie;
  • in de zorg, op plaatsen waar een verhoogd risico op besmetting wordt ingeschat bij contact met kwetsbare personen.

De jaarlijkse griepepidemie is tijdelijk. De situatie van code oranje wordt nauw opgevolgd en afgeschaald van zodra mogelijk.

U vindt het volledige persbericht van de IMC met de aanbevelingen via:

PERSMEDEDELING van de Interministeriële Conferentie Volksgezondheid - Niveau luchtweginfecties naar code oranje: nadruk op bescherming kwetsbare personen en op ventilatie(opent nieuw venster)

De kleurcode vervangt de beheersniveaus waarvan sprake in onderstaande infonota’s:

  • INF/23/12 - Drie beheersniveau’s voor mondmaskerdracht (respiratoire ziektes) en test-, tracing- en quarantainebeleid (COVID-19) - Afschalen van niveau 2 naar niveau 1
  • INF/23/22 - Aanpassing testingstrategie en isolatie in de zorg en update beheersniveaus

Die infonota’s zijn niet meer geldig.

Eigen beleid van de voorziening blijft van toepassing

Eerder besliste de Vlaamse Taskforce COVID-19 Zorg dat elke voorziening de verantwoordelijkheid krijgt om - volgens de epidemiologische situatie in de individuele voorziening en in de samenleving - een eigen beleid te voeren binnen het door de overheid opgelegde kader. Het voeren van een eigen beleid voor bijvoorbeeld mond-neusmaskers binnen een door de overheid opgelegd kader, houdt minimaal rekening met de goede praktijken inzake ‘professioneel handelen’. Bij het uitwerken van het eigen beleid vertrekt de voorziening steeds van een eigen risicoanalyse.

Lees alle nieuwsberichten voor professionelen