8 februari 2024

Onderzoek naar het zorgpad voor kinderen en jongeren met ernstige gedrags- en emotionele stoornissen Uitnodiging deelname onderzoek en opname kickoffmoment

Kinderen en jongeren met ernstige gedrags- en emotionele problemen (GES) bevinden zich op de dwarsdoorsnede tussen de sectoren binnen jeugdhulp (VAPH, Opgroeien, GGZ).

In dit onderzoek willen onderzoekers vanuit de universiteit van Gent in opdracht van het Steunpunt Welzijn Volksgezondheid en Gezin en het VAPH zicht krijgen op de zorgtrajecten van die kinderen en jongeren, met specifieke aandacht voor de inhoud en het verloop van hun zorgpad. Ook de ervaring rond de geboden ondersteuning staat daarbij centraal.

Trajectanalyse aan de hand van casussen

Om zicht te krijgen op die zorgtrajecten, worden drie cruciale partijen geïnterviewd:

  • de huidige, dichtst betrokken hulpverlener
  • het kind of de jongere zelf (tussen 12 en 25 jaar) 
  • een lid uit het netwerk van het kind of de jongere

Elke casus wordt individueel in kaart gebracht aan de hand van afzonderlijke interviews met die drie actoren.

Hoe deelnemen?

Hulpverleners die ervaring hebben in de begeleiding en ondersteuning van kinderen en jongeren met een ernstige gedrags-en emotionele stoornis (tussen 12 en 25 jaar) kunnen (bij voorkeur na overleg met het kind of de jongere en diens context) een casus inzenden via het deelnameformulier(opent nieuw venster).

Het gaat om de laatste casus waar u intensief mee aan de slag bent of was.

Uitnodiging Onderzoek naar het zorgpad voor kinderen en jongeren met ernstige gedrags- en emotionele stoornissen

Praktisch

Na het inzenden van een casusvoorstel wordt u gecontacteerd door het onderzoeksteam. Meer gegevens zullen verzameld worden en de hulpverlener zal gevraagd worden om (verder) contact op te nemen met het kind of de jongere en een lid uit diens netwerk.

Uiteraard zijn de kinderen en jongeren en het netwerk volledig vrij om te beslissen om al dan niet aan de studie deel te nemen en verplicht het inzenden van de casus hen of de hulpverleners tot niets.

Daaropvolgend nodigen we iedereen uit voor een afzonderlijk gesprek van ongeveer één uur op een plaats naar voorkeur.

Een casus inzenden kan tot en met 15 maart 2024. De gesprekken vinden plaats tussen april en juli 2024.

Als de ingezonden casus over een jongere gaat die jonger is dan 18 jaar, dan kan die enkel deelnemen als de ouder of voogd dat goed vindt.

Opname kickoffmoment

Tijdens het kick-offmoment van 23 januari gaven we meer uitleg over de aanleiding van het onderzoek, de context, de doelstellingen en de opzet van de studie. Ten slotte werd ook meer informatie gegeven over hoe u kunt bijdragen aan het onderzoek.

Bekijk de opname van het kickoffmoment

Lees alle nieuwsberichten voor professionelen