1 februari 2024

Op zoek naar pilootprojecten

Minister Crevits lanceert een projectoproep ‘Pilootprojecten zorg en ondersteuning op lokaal niveau en vroegdiagnostiek’. De oproep is gericht naar de Huizen van het Kind en de actoren diagnostiek.

  • Met de pilootprojecten wil de minister bijdragen aan de ontwikkeling van integraal toegankelijke en kwaliteitsvolle zorg en ondersteuning.
  • Op deze manier geeft de minister uitvoering aan de ambities geformuleerd in het kader van Vroeg en nabij.

Vroegbegeleiding, vroegdetectie ... zijn ook elementen die aan bod komen binnen ondersteuning via multifunctionele centra en rechtstreeks toegankelijke hulp voor minderjarigen. Hebt u interesse om deel te nemen aan de projectoproep, informeer dan zeker in uw regio bij de diagnostische partners en de Huizen van het Kind. Zo kunnen we de handen in elkaar slaan om toe te werken naar geïntegreerde zorg en ondersteuning. 
De oproep maakt zes pilootprojecten ‘zorg en ondersteuning op lokaal niveau’ voor twee jaar mogelijk. De pilootprojecten zetten in op de verdere uitbouw van de Huizen van het Kind.

  • Een Huis van het Kind is een fysieke plek met onthaal, ontmoeting, open aanbod, een gezinsloket en de consultatiebureauwerking.
  • Het is een plek waar toegankelijke zorg en ondersteuning op maat van gezinnen, ouders en kinderen wordt gerealiseerd.  
  • Vanuit het Huis van het Kind wordt meegewerkt aan het bepalen van de noden van kinderen en gezinnen die extra zorg nodig hebben (diagnostiek).

Daarnaast worden ook zes pilootprojecten ‘Vroegdiagnostiek’ voor 2 jaar mogelijk gemaakt. In zes clusters van Eerstelijnszones worden:

  • laagdrempelige diagnostische plekken opgericht, geënt op de plekken waar kinderen, jongeren, gezinnen en hun context al komen;
  • plekken voor effectieve en adequate zorg- en ondersteuningstrajecten op maat georganiseerd;
  • kennis en expertise samengebracht om antwoorden op de meest diverse diagnostische vragen te kunnen bieden.

Vanwege de samenhang tussen beide pilootprojecten kunnen de pilootprojecten zorg en ondersteuning op lokaal niveau enkel plaatsvinden in een werkingsgebied van een pilootproject vroegdiagnostiek.

De pilootprojecten moeten inzichten opleveren voor verdere beleidsontwikkeling en -implementatie. De start is voorzien tegen september 2024.

Op de website van Vroeg en Nabij(opent nieuw venster) vindt u de nodige documenten in verband met de oproep.

Lees alle nieuwsberichten voor professionelen