22 februari 2024

Oproep: Gezinskabinet – Gezinnen aan het woord

De Gezinsbond en het Kenniscentrum Gezinswetenschappen van hogeschool Odisee lanceren ‘Gezinskabinet – Gezinnen aan het woord’, een grootschalige bevraging van gezinnen over heel Vlaanderen en Brussel. Het Gezinskabinet zet de behoeften van gezinnen centraal en vraagt aan ouders wat zij nodig hebben. Daarmee wil het Gezinskabinet een breed maatschappelijk debat opzetten over de ondersteuning van gezinnen met kinderen. De hamvraag: Hoe kunt u als gezin (beter) ondersteund worden, door wie en wanneer? Wat hebt u als ouder, als gezin nodig?

In dit initiatief is ook verhoogde aandacht voor gezinnen met een kind met een (vermoeden van) handicap. De draagkracht in gezinnen met een kind met een handicap kan onder druk komen te staan, daarom willen wij u aanmoedigen om ook uw verhaal te delen.

Gezinnen overschrijden beleidsdomeinen

Gezinnen zijn net zoals de samenleving dynamisch en divers. In verschillende levensfasen nemen ze voortdurend nieuwe rollen op. Nieuwe levensfasen brengen ook nieuwe uitdagingen met zich mee. Die uitdagingen hebben impact op elkaar. Zo kan werk een invloed hebben op de nood aan kinderopvang, of huisvesting op gezondheid. De Gezinsbond en het Kenniscentrum Gezinswetenschappen vragen zich af hoe overheidsmaatregelen die het leven van gezinnen direct beïnvloeden, beter op elkaar kunnen afgestemd worden.

Het Gezinskabinet

Het Gezinskabinet wil een breed maatschappelijk debat opzetten over de ondersteuning van gezinnen met kinderen, met speciale aandacht voor gezinnen in een kwetsbare positie, vanuit het gezinsperspectief. Gezinnen met kinderen tussen 0 en 14 jaar gaan zelf mee op zoek naar oplossingen en alternatieven voor de knelpunten waar de samenleving hen mee confronteert.

Zeker op transitiemomenten, waarop er veel verandert en gezinnen zich moeten aanpassen, ontbreekt vaak de gepaste ondersteuning, of dan blijkt dat voorzieningen niet aangepast zijn aan de nieuwe situatie. Het Gezinskabinet focust daarom op vijf thema’s en transitiemomenten: een lastige combinatie werk-gezin, onverwachte opvoedingssituaties, verandering in gezinssituatie, onvoorziene tegenslagen en nieuwe stappen, zoals geboorte of school.

Hoe werkt het Gezinskabinet?

De initiatiefnemers roepen gezinnen massaal op mee te doen met het Gezinskabinet. Alle unieke verhalen samen helpen zeker om mee te zoeken naar oplossingen.

Deelnemen aan het Gezinskabinet kan op verschillende manieren. Gezinnen kunnen een online enquête invullen, deelnemen aan een live Gezinsbabbel of Gezinscafé, of thuis zelf iets organiseren.

Het doel? Duizenden gezinnen en ouders aan het woord laten, ook die ouders met een kind met een (vermoeden van ) handicap.

Ontdek meer via gezinskabinet.be(opent nieuw venster).

Lees alle nieuwsberichten