22 februari 2024

Rondzendbrief Opgroeien: OproepUitbreiding verblijfsaanbod met mandaat tot beslotenheid in de jeugdhulp Vlaams-Brabant/Brussel, als onderdeel van het hulpprogramma geblokkeerde ontwikkelingstrajecten

Met een rondzendbrief nodigt Opgroeien voorzieningen uit om initiatief te nemen voor de uitbreiding van 6 plaatsen verblijf voor jongens met mandaat tot beslotenheid in de regio Vlaams-Brabant/Brussel, als onderdeel van het hulpprogramma geblokkeerde ontwikkelingstrajecten. Ook voorzieningen die erkend of vergund worden door het VAPH kunnen hieraan meewerken. Er wordt bij voorkeur één afgestemde aanvraag voor de provincie Vlaams-Brabant/Brussel ingediend tegen ten laatste 29 maart 2024 bij Opgroeien, per e-mail aan voorzieningenbeleid@opgroeien.be.

De rondzendbrief en het aanvraagformulier vindt u op jeugdhulp.be(opent nieuw venster)

Lees alle nieuwsberichten voor professionelen