1 februari 2024

Steekproef zelfevaluatie van het beleidsplanDit bericht vervangt infonota INF/22/50 - Zelfevaluatie van het beleidsplan - 09.11.2022

Om een kwaliteitsvolle inzet van het personeel en een kwalitatieve ondersteuning voor de gebruikers te garanderen, moeten vergunde zorgaanbieders sinds 2019 een beleidsplan opmaken en jaarlijks een zelfevaluatie uitvoeren, via een participatief proces met (vertegenwoordigers van) werknemers en gebruikers bespreken en bezorgen aan het VAPH. Dat beleidsplan kan maximaal voor een periode van vijf jaar gelden.

Vanaf 2024 controleert het VAPH de zelfevaluatie van het beleidsplan enkel steekproefsgewijs en dat risicogestuurd en complementair met Zorginspectie. Dat verandert niets aan het proces van opmaak van het beleidsplan en jaarlijkse zelfevaluatie met participatieve bespreking ervan. Dat wil wel zeggen dat de zelfevaluatie enkel bezorgd moet worden wanneer u daarvoor per mail een opdracht krijgt van het VAPH. U zult vervolgens voor 30 juni de zelfevaluatie moeten bezorgen aan avf@vaph.be.

Let op: het is voor nieuwe zorgaanbieders (zowel vergunde zorgaanbieders, multifunctionele centra en aanbieders van rechtstreeks toegankelijke hulp) nog steeds verplicht om na het eerste werkingsjaar een beleidsplan in te dienen en vervolgens een jaar later ook een eerste zelfevaluatie. Bij een positieve screening van zowel het beleidsplan als de zelfevaluatie komen de nieuwe vergunde zorgaanbieders ook in het traject van de steekproeven terecht.

Het VAPH heeft van zowel het beleidsplan als de zelfevaluatie een modeldocument opgemaakt. U bent niet verplicht om die te gebruiken, maar ze kunnen wel dienen als een leidraad voor de opmaak van de documenten.

Lees meer over het beleidsplan en de zelfevaluatie

Lees alle nieuwsberichten voor professionelen