22 februari 2024

Webinar BVR’s kwaliteit en vergunnenMaandag 25 maart van 14 tot 15.30 uur

Het kwaliteitskader wordt gevormd door kwaliteits- en vergunningsvoorwaarden.

Het wijzigingsbesluit van het besluit van de Vlaamse Regering (BVR) kwaliteit werd definitief goedgekeurd op 12 januari 2024. Wat er is aangepast, kon u al lezen in de nieuwsbrief VAPH of op de VAPH-webpagina’s.

We verwachten op korte termijn de definitieve goedkeuring van het wijzigingsbesluit van het BVR vergunnen waarna aanpassingen alvast gecommuniceerd en aangepast zullen worden op de website.

We lichten de wijzigingen aan beide besluiten toe tijdens een online infosessie op maandag 25 maart van 14 tot 15.30 uur:

  • Wat is er veranderd in het kwaliteitsbesluit van 4 februari 2011?
  • Wat betekent dat voor u als bestaande zorgaanbieder?
  • Wat wijzigt er aan de vergunningsvoorwaarden van het BVR van 24 juni 2016?
  • Wat betekent dat voor bestaande vergunde zorgaanbieders of voor nieuwe vergunde zorgaanbieders?

Aan het einde van de toelichting beantwoorden we uw vragen.

Schrijf u in voor het webinar(opent nieuw venster)

Lees alle nieuwsberichten voor professionelen