7 maart 2024

Aanpassing overzicht ‘Documenten bezorgen aan het VAPH'

Op onze website wordt een overzicht gegeven van welke documenten op welke manier bezorgd kunnen worden aan het VAPH. De manier van indienen van documenten door de persoon met een handicap (bewindvoerder/volmachthouder) wordt uitgebreid. Alle noodzakelijke documenten kunnen en worden bij voorkeur ingediend via het e-loket mijnvaph.be (via een invulformulier of document opladen). Ook de documenten waar andere actoren moeten ondertekenen, kunnen nu door de persoon met een handicap (bewindvoerder/volmachthouder) opgeladen worden in het e-loket mijnvaph.be.

Uiteraard blijft de optie om documenten in te dienen per post nog steeds bestaan voor wie minder vertrouwd is met het digitale gebeuren.

Lees alle nieuwsberichten voor professionelen