25 maart 2024

Automatische verlenging European Disability Card

De European Disability Card (EDC) is een kaart die mensen met een handicap bij bepaalde, aangesloten partners, recht geeft op voordelen in de domeinen vrije tijd, sport en cultuur.

Kaarten die vervallen, worden vanaf 2024 automatisch verlengd.

Wat betekent dat concreet?

  • U hebt al een EDC, maar die is recent vervallen of vervalt binnenkort

    U krijgt binnenkort automatisch een nieuwe kaart in uw brievenbus. U hoeft daarvoor niets te doen.
     

  • U hebt al een EDC-kaart, die nog lang geldig is

    U kunt uw kaart blijven gebruiken. Als uw kaart bijna vervalt, krijgt u automatisch een nieuwe kaart toegestuurd. 

De EDC zal vanaf 2024 ook automatisch toegekend worden aan mensen die vanaf 1 januari 2024 voor het eerst een erkenning als persoon met een handicap krijgen. Er wordt volop gewerkt aan de operationalisering van die automatische toekenning. Meer details daarover communiceren we in een volgende nieuwsbrief.