25 maart 2024

“Geïntegreerde zorg is de zorg van de toekomst”

Waar organisaties de krachten bundelden voor ‘geïntegreerde zorg’ rond de persoon met een handicap, ontstaan mooie projecten. Zeker als die initiatieven geworteld zijn in de eigen buurt. Zoals in veel projecten van vergunde zorgaanbieder Oostrem het geval is.

Samenwerking over sectoren heen zit in het DNA van Oostrem. In Herent is er bijvoorbeeld het project het Molenhuis. Dat kwam er op vraag van enkele cliënten van Oostrem die zelfstandig wilden wonen. Oostrem vond partners bij de gemeente Herent en de sociale huisvestigingsmaatschappij. Voor de zorg en ondersteuning sloeg Oostrem de handen in elkaar met thuisverpleging, netwerken van ouders en Ferm Landelijke Thuiszorg.

Mario Vanhaeren, directeur van vergunde zorgaanbieder Oostrem © Filip Erkens
Mario Vanhaeren, directeur van vergunde zorgaanbieder Oostrem © Filip Erkens

Samenwerking met diverse organisaties vergt allicht veel flexibiliteit van medewerkers? Directeur Mario Vanhaeren van Oostrem relativeert. “Samenwerking geeft medewerkers ook zuurstof. Belangrijk is vooral om vanuit één visie te werken.”

 

Samenwerking geeft medewerkers zuurstof. Belangrijk is vooral om vanuit één visie te werken.

Mario Vanhaeren
directeur Oostrem

“Als sociaal ondernemer moet je risico’s durven nemen. Cruciaal is een raad van bestuur die openstaat voor nieuwe ideeën, die gelooft in ondernemerschap. Ook al kunnen we soms een beroep doen op extra steun vanuit steden, de provincie of het VAPH, toch is er een gezonde dosis lef nodig.”

 

Als sociaal ondernemer moet je risico’s durven nemen.

Mario Vanhaeren
directeur Oostrem

Zorg van de toekomst

Gedurfd is ook het project De Boomgaard in Kessel-Lo, een intersectoraal woonproject voor diverse doelgroepen dat momenteel volop in ontwikkeling is om het in de toekomst te kunnen realiseren. De stad Leuven stelde grond ter beschikking en Oostrem, De Wissel (jeugdzorg), De Wingerd (ouderenzorg) en Zorg Leuven (openbare zorgsector) sloegen de handen in elkaar.

“De Boomgaard wil inwoners de garantie geven dat ze levenslang in hun eigen buurt kunnen wonen, ook als ze zorgbehoevend worden. Dat is nieuw”, zegt Vanharen. “Traditioneel halen we mensen met een zorgnood uit hun vertrouwde omgeving en brengen we ze samen in een nieuwe setting, waarrond we dan een buurt creëren.”

De Boomgaard wil inwoners van Kessel-Lo de garantie geven dat ze levenslang in hun eigen buurt kunnen wonen, ook als ze zorgbehoevend worden.

Mario Vanhaeren
directeur Oostrem

“Met De Boomgaard willen we omgekeerd werken: de mensen zullen in hun buurt kunnen blijven en we gaan alle zorg naar hen brengen, inclusief aangepaste woningen. We willen de komende jaren woningen bouwen met kamers, studio’s en appartementen. We beslissen vooraf niet hoeveel woningen voorbehouden zijn voor ouderen, mensen met dementie, personen met een handicap, kwetsbare gezinnen of jongeren uit de jeugdzorg. We zullen inspelen op de noden die zich voordoen. Met de betrokken organisaties brengen we middelen én personeel samen.”

Geïntegreerd in de buurt

“Vanuit De Boomgaard willen we ook ondersteuning aan huis bieden en een buurtcentrum met veel activiteiten. De Boomgaard is vraaggestuurde en geïntegreerde samenwerking ten top. Het is een radicaal nieuw en positief verhaal. Het is verbindend, solidair en niet-betuttelend. Dit is de zorg van de toekomst.”

De Boomgaard is vraaggestuurde en geïntegreerde samenwerking ten top.

Mario Vanhaeren
directeur Oostrem