25 maart 2024

Hulpmiddelen om de communicatie te ondersteunen

Op 6 maart was het de Europese Dag van de Logopedie. Logopedisten houden zich bezig met de preventie, het onderzoek en de behandeling van spraak-, taal-, leer-, stem-, slik- en gehoorproblemen. En ze verlenen hulp bij stoornissen en beperkingen in de communicatie.

Ondersteunde communicatie

Communicatie heeft veel verschillende uitingsvormen, waaronder ondersteunde communicatie (OC). Daarbij worden mensen met spraak- of taalmoeilijkheden ondersteund met verschillende strategieën en hulpmiddelen. Zo kunnen mensen met bijvoorbeeld cerebrale parese, autismespectrumstoornissen, afasie of verstandelijke beperkingen toch hun stem laten horen en deelnemen aan het dagelijkse leven.

“Logopedisten spelen een centrale rol bij het aanleren en toepassen van OC-strategieën en bij het kiezen van geschikte hulpmiddelen die aansluiten bij de individuele behoeften en mogelijkheden van hun cliënten”, zegt Shary De Bruycker, hulpmiddelenconsulente bij het VAPH.

“Logopedisten kunnen bijvoorbeeld samenwerken met door het VAPH erkende multidisciplinaire teams die hulpmiddelen adviseren, of ze kunnen op doorverwijzing van het VAPH gespecialiseerd persoonlijk advies verlenen als gemachtigde expert. Een doorverwijzing naar een gemachtigde expert is enkel mogelijk als het multidisciplinair team geen bruikbaar communicatiehulpmiddel kan adviseren en als het Kenniscentrum Hulpmiddelen van het VAPH niet verder kan ondersteunen in de zoektocht naar een passend hulpmiddel.”

Op onze website vindt u de contactgegevens van de multidisciplinaire teams en van de gemachtigde experts voor het domein spraak.

Communicatiehulpmiddelen

Communicatiehulpmiddelen variëren van eenvoudige communicatiekaarten en pictogrammen tot communicatie-apps en hoogtechnologische spraakcomputers.

In de refertelijst zijn verschillende communicatiehulpmiddelen voor personen met een communicatieve beperking opgenomen waarvoor het VAPH een tegemoetkoming geeft. Die hulpmiddelen worden hieronder opgesomd:
 

Bij de keuze van een communicatiehulpmiddel moet je met veel factoren rekening houden: wat kan een persoon, wat wil hij kunnen, en wat heeft hij daarvoor nodig? 

Shary De Bruycker
hulpmiddelenconsulente VAPH

“Bij de keuze van een communicatiehulpmiddel moet je met veel factoren rekening houden”, beklemtoont hulpmiddelenconsulente Shary. “Wat kan een persoon op motorisch, cognitief en communicatief vlak? Wat wil hij kunnen? En wat heeft hij daarvoor nodig? 

Het is goed om te weten dat door een communicatiehulpmiddel aan te kopen niet alle communicatieproblemen in een vingerknip opgelost zijn. 
Het is essentieel dat de persoon voor wie het hulpmiddel bestemd is gemotiveerd is om het hulpmiddel te gebruiken en daarin ondersteund wordt. En dat geldt ook voor zijn begeleiders, familie, vrienden … Want communiceren doe je niet alleen.”

Het is essentieel dat de persoon voor wie het hulpmiddel bestemd is gemotiveerd is om het hulpmiddel te gebruiken en daarin ondersteund wordt.

Shary De Bruycker
hulpmiddelenconsulente VAPH

Het VAPH voorziet niet alleen een tegemoetkoming voor het communicatietoestel op zich, maar ook voor noodzakelijke aanvullingen en bijhorigheden. Het kan bijvoorbeeld gaan om een adapter, een symbooldatabank, een bedstatief, schakelaars en afdekplaten, extra batterijen of een batterijlader.

Meer informatie over communicatiehulpmiddelen vindt u in de hulpmiddelendatabank in de categorie praten en in de refertelijst onder communicatie bij praten(opent nieuw venster).

Lees alle nieuwsberichten