7 maart 2024

Oproep projectsubsidies Vlaamse Gebarentaal 2024

Elk jaar subsidieert de Vlaamse overheid projecten die de positie van Vlaamse Gebarentaal in de samenleving verstevigen. Dit jaar loopt de oproep van 26 februari tot en met 15 april 2024.

In de projectoproep 2024 staat geen specifiek thema centraal. De voorkeur gaat naar kleine, bovenlokale projecten. Een project is bovenlokaal als het minstens de lokale uitstraling en de gemeentegrenzen overstijgt.

De uiterste indiendatum voor de projectaanvragen is maandag 15 april 2024.

Lees meer over de oproep, procedure en voorwaarden(opent nieuw venster)

Lees alle nieuwsberichten voor professionelen