4 maart 2024

Update module A in Mijn VAPHInfonota INF/24/08

In infonota INF/24/02 van 18 januari 2024 werd meegedeeld dat vanaf 8 maart de module A opgemaakt en bewerkt wordt in het e-loket mijnvaph.be. De oplevering van module A in Mijn VAPH wordt uitgesteld. Modules A in Helios kunnen nog tot nader order bewerkt en verzonden worden.

Lees infonota INF/24/08

Lees alle nieuwsberichten voor professionelen