28 maart 2024

Vlaamse Regering verlengt de pilootfase RTH en voert eerste aanpassingen door voor alle aanbieders rechtstreeks toegankelijke hulpInfonota INF/24/10 - Wijzigingsbesluit RTH principieel goedgekeurd door de Vlaamse Regering

Op 22 maart 2024 werd het wijzigingsbesluit over rechtstreeks toegankelijke hulp voor personen met een handicap wat betreft de verlenging van de pilootfase voor het ontwikkelen en uitproberen van nieuwe mogelijkheden voor rechtstreeks toegankelijke hulp principieel goedgekeurd door de Vlaamse Regering.

Met dat besluit wordt de pilootfase RTH verlengd tot en met eind 2025. Het wijzigingsbesluit regelt de modaliteiten van de verlengde pilootfase en voert ook enkele wijzigingen aan RTH door die voor alle RTH-aanbieders van toepassing zijn.

Lees infonota INF/24/10

Lees alle nieuwsberichten voor professionelen