4 april 2024

Besluit over subsidiëring personeelskosten definitief goedgekeurdInfonota INF/24/11

Op 22 maart 2024 werd een besluit met betrekking tot de subsidiëring van personeelskosten definitief goedgekeurd. Verschillende andere besluiten worden door dat besluit aangepast: diplomavereisten en functievoorwaarden, anciënniteitsberekening, output voor diensten rechtstreeks toegankelijke hulp en diensten ondersteuningsplan, berekening organisatiegebonden middelen voor vergunde zorgaanbieders en aanwending van werkingsmiddelen gegenereerd door omzetting van personeelspunten voor variabele prestaties.

Lees infonota INF/24/11

Lees alle nieuwsberichten voor professionelen