11 april 2024

Draaiboek: een beleid rond middelengebruik, gamen en gokken bij mensen met een verstandelijke beperking

Middelengebruik, risicovol gamen en gokken stellen begeleiders en diensten voor heel wat uitdagingen. Als organisatie wilt u problemen met middelengebruik, risicovol gamen of gokken het liefst voorkomen. Doen ze zich toch voor, dan wilt u cliënten erin begeleiden en de problemen zoveel mogelijk beperken. U bent het meest effectief als er een coherente gemeenschappelijke aanpak is, namelijk een alcohol- en drugbeleid.

U legt vast hoe de dienst omgaat met cliënten en middelengebruik, zowel preventief als op vlak van hulpverlening. Dat doet u door na te denken over welke regels en afspraken rond middelengebruik er nodig zijn, welke informatie jullie willen meegeven aan cliënten, hoe begeleiders in gesprek kunnen gaan over middelengebruik … Het biedt een houvast in individuele situaties, zowel voor begeleiders als voor cliënten.

Het Vlaams Expertisecentrum Alcohol en andere drugs (VAD) ontwikkelde een draaiboek ‘Een beleid rond middelengebruik, gamen en gokken bij mensen met een verstandelijke beperking(opent nieuw venster)’. Dat handboek helpt u bij uw beleid aan de hand van concrete handvatten, methodieken, praktijkvoorbeelden en tips.

Bij het draaiboek hoort ook een fiche voor begeleiders(opent nieuw venster) met daarin meer achtergrondinformatie, tips om het gesprek aan te gaan met cliënten en hen te informeren.

U kunt beide materialen gratis downloaden op www.vad.be(opent nieuw venster)

In 2024 organiseert het VAD op donderdag 20 juni (Brussel, VAD) en in het najaar (datum en locatie volgen nog) de opleiding ‘Mijn cliënt en middelengebruik, gamen en gokken’ voor begeleiders. Meer info vindt u op vormingen.vad.be(opent nieuw venster).

Lees alle nieuwsberichten voor professionelen