11 april 2024

Onderzoek over afzondering en fixatie

Het onderzoek ‘De ontwikkeling van aanbevelingen voor de maximale afbouw van en het bewust omgaan met afzondering en fixatie om kansen te bevorderen en escalatie te voorkomen in de zorg voor personen met een handicap’ is vrijgegeven. Dat onderzoek wil volwaardige best practices en generieke handvatten genereren die alle voorzieningen voor alle leeftijdsgroepen kunnen ondersteunen in de afbouw - en wanneer het niet anders kan – veilige en menswaardige toepassing van de maatregelen.

Lees het rapport en de aanbevelingen.

Bovenstaand onderzoek is een vervolg op de ontwikkeling van een intersectorale richtlijn voor de preventie en toepassing van afzondering en fixatie die geldt voor de brede residentiële jeugdhulp (De Cuyper et al., 2021). Die richtlijn beveelt aan om zoveel mogelijk in te zetten op de preventie van afzondering en fixatie bij alle verschillende finaliteiten. De richtlijn stelt ook dat bij potentieel gevaar of om ontwikkelings- en ontplooiingskansen te bevorderen, de toepassing van de maatregelen onder dwang niet toelaatbaar is, en dat de maatregelen ook niet mogen gebruikt worden als straf. Voor situaties met ernstig en acuut gevaar stelt de richtlijn dat afzondering en fixatie toelaatbaar zijn, ook als dwangmaatregel, op voorwaarde dat preventieve en alternatieve strategieën niet (meer) blijken te werken.

Momenteel loopt er praktijkondersteuning in het kader van het implementeren van die richtlijn. U vindt alle informatie daarover op www.omgaanmetvbm.be(opent nieuw venster).

Lees alle nieuwsberichten voor professionelen