25 april 2024

PreventiepeilingHoe gaat het met het preventieve gezondheidsbeleid in uw voorziening voor personen met een handicap?

Het Vlaams Instituut Gezond Leven vzw nodigt opnieuw alle voorzieningen voor personen met een handicap in Vlaanderen en de Vlaamse Gemeenschap in Brussel uit om deel te nemen aan de Preventiepeiling (luik 2).

In een korte bevraging van 10 minuten peilen ze hoe voorzieningen ervoor zorgen dat hun preventief gezondheidsbeleid succesvol is. Bijvoorbeeld hoe voorzieningen communiceren over hun gezondheidsbeleid. Of ze samenwerken met andere organisaties en partners om acties en werkpunten te bepalen. En of ze de cliënten betrekken bij het gezondheidsbeleid binnen de voorziening. 

Neem deel aan de Preventiepeiling bij voorzieningen voor personen met een handicap(opent nieuw venster).

Meer informatie vindt u via www.preventiepeiling.be(opent nieuw venster).

Lees alle nieuwsberichten voor professionelen

banner Vlaams Instituut Gezond Leven : 'Hoe zit het met jullie preventief gezondheidsbeleid? Vul nu de preventiepeiling in! + url