4 april 2024

Versterking residentiële capaciteit: samenwerking tussen Vlaanderen en federale overheidOproep

In het kader van het crisis- en investeringsplan jeugdhulp bundelen we middelen vanuit het VAPH en de FOD Volksgezondheid om intensieve en kortdurende zorg- en ondersteuningstrajecten te realiseren waarbij expertise uit het VAPH, GGKJ-netwerken en Opgroeien wordt gebundeld.

De zorg en ondersteuning wordt vertaald in een interdisciplinaire inzet van mensen en middelen, gekoppeld aan nieuwe of bestaande verblijfsplaatsen.
Voor sommige  kinderen en jongeren is er immers een combinatie nodig tussen expertise in handicap, psychiatrische problematiek en contextproblematiek. Het gaat dan over kinderen en jongeren met dubbeldiagnose, met ernstige meervoudige beperkingen, ernstige gedragsproblemen …

Met de bijkomende middelen worden proeftuinen gecreëerd die een kruisbestuiving van diverse expertises en intensieve samenwerking tussen verschillende partners realiseren voor kinderen en jongeren met intensieve ondersteuningsnoden voor wie het risico op breuken in trajecten anders groot is.

Vanaf 1 juni tot en met uiterlijk 15 september 2024 kunnen de MFC’s, de netwerken GGKJ en de jeugdhulpvoorzieningen erkend door Opgroeien en
ACT (afdeling continuïteit en toegang) een gezamenlijk projectplan indienen.

In de oproep leest u aan welke voorwaarden het projectplan moet voldoen.

Lees de oproep

Lees alle nieuwsberichten voor professionelen