30 mei 2024

Betaalt het VAPH het hulpmiddel van een cliënt rechtstreeks aan de leverancier? Belangrijke tips

Als uw cliënt van het VAPH een goedkeuring heeft gekregen voor de aankoop van een hulpmiddel of aanpassing, betaalt de cliënt normaal gesproken eerst zelf de factuur aan de leverancier en laat daarna het bedrag van de factuur of een gedeelte daarvan terugbetalen door het VAPH. Als uw cliënt liever wil dat het VAPH de tegemoetkoming rechtstreeks aan de leverancier betaalt, dan kan dat via de derdebetalersregeling.

Om van de derdebetalersregeling gebruik te maken, moet uw cliënt het VAPH toestemming geven om de factuur rechtstreeks aan de leverancier te betalen. Daarvoor moet de cliënt het formulier 'Toestemming om rechtstreeks aan een leverancier te betalen' invullen, ondertekenen en aan het VAPH bezorgen. Dat formulier wordt soms ook de 'afstandsverklaring' genoemd. Om alles vlot en correct te laten verlopen, is het van belang om uw cliënt te informeren over deze tips:

 • Onderteken en bezorg het formulier pas na levering
  Informeer uw cliënt erover dat door het formulier te ondertekenen en te bezorgen, hij akkoord gaat met de kwaliteit van de geleverde goederen of diensten. Adviseer uw cliënt daarom om het formulier pas te ondertekenen en te bezorgen nadat alle aanpassingswerken correct zijn uitgevoerd, alle hulpmiddelen zijn geleverd en volledig voldaan is aan de verkoopsovereenkomst.

  Als hij het formulier eerder ondertekent, staat hij minder sterk als het hulpmiddel achteraf toch niet volledig blijkt te zijn geleverd of als de aanpassingswerken niet naar behoren zijn uitgevoerd.

  Wijs erop dat het VAPH de tegemoetkoming onmiddellijk aan de leverancier zal betalen als het formulier samen met de factuur aan het VAPH wordt bezorgd. Als het hulpmiddel achteraf pas wordt geleverd en er toch een probleem blijkt te zijn met de kwaliteit, dan kan de betaling niet meer ongedaan gemaakt worden.
   

 • Bezorg het formulier zelf aan het VAPH
  Benadruk het belang dat uw cliënt het formulier zelf aan het VAPH bezorgt en de factuur tijdig indient. Leg uit dat uw cliënt zelf verantwoordelijk is voor de inhoud van het formulier en voor het tijdig bezorgen van de factuur aan het VAPH.

  Wijs uw cliënt erop dat het VAPH alleen facturen kan betalen die binnen twaalf maanden na de factuurdatum zijn ontvangen. Als uw cliënt het opsturen van het formulier en de factuur overlaat aan een ander en de factuur daardoor te laat bezorgd wordt, kan het VAPH de tegemoetkoming niet meer uitbetalen. Uw cliënt moet de kosten dan zelf betalen.
   

 • Gebruik de meest recente versie van het formulier
  Informeer uw cliënt dat alleen de meest recente versie van het formulier wordt geaccepteerd. De meest recente versie is beschikbaar op de website van het VAPH. Zelf opgestelde verklaringen worden niet aanvaard.

Lees alle nieuwsberichten voor professionelen