8 mei 2024

Laat uw stem horen: hoe wilt u geïnformeerd worden over het nieuwe decreet rechtspositie in de integrale jeugdhulp?

tZitemzo kreeg - net zoals 20 jaar geleden - de opdracht om communicatieproducten uit te werken over het nieuwe decreet rechtspositie in de integrale jeugdhulp en de veranderingen die dat met zich meebrengt.

Daarom verzamelt tZitemzo input van alle betrokkenen in de jeugdhulp: kinderen, jongeren, ouders en professionals.

Als hulpverlener vervult u een cruciale rol bij het informeren over de rechtspositie van de minderjarige in de jeugdhulp. Laat weten hoe u geïnformeerd wilt worden via een korte enquête(opent nieuw venster). tZitemzo gaat vanaf mei met de resultaten aan de slag.

Interesse om mee te werken? Andere feedback en suggesties? Neem contact op met Bo Vanhessche, projectmedewerker tZitemzo, bo.vanhessche@tzitemzo.be.

Lees alle nieuwsberichten voor professionelen