16 mei 2024

Nieuwe erkenningen projecten voor personen met een (vermoeden van) handicap in gevangenissen

In het kader van de crisis binnen de VAPH-meerderjarigenzorg maakt de Vlaamse Regering 7 miljoen euro vrij voor een aantal acties. 

De crisis betreft de grote moeilijkheden die er zijn om passende oplossingen te vinden voor mensen met complexe ondersteuningsnoden. 

Een van die acties is het uitbreiden van intrapenitentiaire zorg en ondersteuning aan personen met een (vermoeden van) handicap in gevangenissen conform het BVR van 24 november 2017 over de erkenning en subsidiëring van voorzieningen die ondersteuning bieden aan personen met een handicap in de gevangenis, en van units voor geïnterneerden, hoofdstuk 2 - waarvoor een budget van 1 miljoen euro voorzien wordt.

Het VAPH lanceerde op 8 februari 2024 een oproep samen met een aanvraagformulier waarmee geïnteresseerde organisaties hun aanvraag konden indienen ten laatste tegen 9 maart 2024. 

Het VAPH mocht daarop 13 aanvragen ontvangen. Die werden beoordeeld conform de criteria in de oproep:

  • Het kunnen voorleggen van de nodige expertise met betrekking tot deze specifieke doelgroep
  • De wijze waarop de inhoudelijke invulling van het project een meerwaarde is in een detentiecontext
  • De schaalgrootte van het project (in vergelijking met het aantal gevraagde punten)
  • De mate waarin reeds geanticipeerd wordt op mogelijke knelpunten
  • De wijze waarop rekening wordt gehouden met de aanbevelingen vanuit het project autismevriendelijke gevangenissen

Resultaat van de beoordeling:

  • 6 aanvragen voldeden aan de criteria.
  • 6 aanvragen voldeden niet (volledig) aan de criteria.
  • 1 aanvraag werd niet beoordeeld omdat ze laattijdig ingediend werd.

Rekening houdend met het beschikbare aantal punten en het minimale aantal punten nodig om hun werking te kunnen uitrollen konden niet alle 6 projecten die voldeden aan de criteria erkend worden. Er werd een bijkomende selectie uitgevoerd, rekening houdend met regionale spreiding en het feit of er al een andere partner actief is in de gevangenis waar men het project wil opstarten. Daarnaast werd de erkenning gebaseerd op het minimaal gevraagd aantal punten in plaats van het gewenste aantal punten en werd daarenboven de erkenning beperkt tot maximaal 250 punten. 

De volgende projecten zijn vanaf 1 mei 2024 erkend voor het bieden van ondersteuning aan personen met een (vermoeden van) handicap:

VZAProjectGevangenisPersoneelspunten
Sint-FerdinandDe SchakelGevangenis Hasselt154 punten
Sint-IdesbaldItineraPenitentiair Complex Brugge
Gevangenis Ieper
Penitentiair landbouwcentrum Ruiselede
Detentiehuis Kortrijk
250 punten
StafRadar 3000Leuven Hulp
Leuven Centraal
250 punten
HubbieMorphoGevangenis Sint-Gillis
Gevangenis Haren
Detentiehuis Vorst
232 punten

Deze uitbreiding zorgt er voor dat er - samen met de reeds bestaande projecten - een Vlaanderendekkende spreiding is.

Lees alle nieuwsberichten voor professionelen