30 mei 2024

Projectoproep ‘incentives digitale zorg, hulpverlening en ondersteuning 2024-2025’

Het is een uitdaging om een digitale tool effectief in te zetten en volwaardig deel uit te laten maken van een zorg- en ondersteuningstraject. De introductie moet doordacht gebeuren. Er moet voldoende aandacht ingebouwd worden voor het selecteren van een goede digitale tool en het uitzetten van een implementatietraject. De medewerkers moeten daarbij het digitale aanbod als een onderdeel van hun werk zien en moeten voldoende voorbereid, ondersteund en opgeleid worden. Daarnaast moet er ook voldoende aandacht zijn voor digitale inclusie en de keuze, toegang en ondersteuning van (kwetsbare) cliënten bij het gebruik maken van het digitale aanbod.

Met deze oproep wilt het departement WVG organisaties in de sectoren van beleidsdomein Welzijn, Volksgezondheid en Gezin een extra impuls bieden voor het implementeren van ICT-toepassingen in hun (offline) aanbod voor cliënten, patiënten of de burger. De focus van de oproep ligt vooral op hoe een blended aanbod zo optimaal mogelijk en op een duurzame en inclusieve manier geïmplementeerd kan worden in een organisatie, samenwerkingsverband of netwerk. Dat kan bestaan uit de aankoop, aanpassing of implementatie van een bestaand digitaal programma of licentie, voor het inkopen van procesbegeleiding bij het implementeren van een blended aanbod, het vormen en opleiden van personeel, het stimuleren van cliënteel, voor ondersteuning om in samenwerking met andere partners een nieuw aanbod te ontwikkelen en te implementeren, of een bestaand aanbod verder op te schalen of uit te breiden.

De incentive bestaat uit twee luiken:

  • een financiële ondersteuning (max. 21.000 euro)
  • een begeleidingsaanbod op maat van het project

Er wordt samengewerkt met experten uit het Netwerk Onlinehulp Vlaanderen (opent nieuw venster)om de projecten te ondersteunen.

De uiterste datum van indienen is 28 juni 2024 om 12 uur 's middags. 

Het aanvraagformulier moet elektronisch ingediend worden via het webformulier(opent nieuw venster). Enkel Vlaamse welzijns- en zorgorganisaties kunnen een aanvraag indienen.

Meer informatie? 
www.departementwvg.be/digitale-zorg-hulpverlening-en-ondersteuning(opent nieuw venster)

Lees alle nieuwsberichten voor professionelen