23 mei 2024

Start waakzaamheidsfase Vlaams Warmteactieplan

De zomer staat voor de deur. De kans op warmteperiodes stijgt. Daarom is de waakzaamheidsfase van het Vlaams Warmteactieplan gestart. Die loopt tot en met 30 september.

Waarom is het zo belangrijk om voorbereid te zijn op warme dagen?

Hitte kan een ernstige bedreiging vormen voor onze gezondheid, vooral voor kwetsbare groepen zoals ouderen, kinderen en mensen met bepaalde medische aandoeningen. Door tijdig maatregelen te nemen en alert te zijn op de signalen van hittegerelateerde gezondheidsproblemen, kunnen we het risico verminderen.

Wat houdt de waakzaamheidsfase precies in?

Samen met het Koninklijk Meteorologisch Instituut (KMI) en de Intergewestelijk Cel Leefmilieu (IRCEL) volgt het Departement Zorg nauwgezet de weersvoorspellingen om tijdig te kunnen waarschuwen. Aan u, die werkt met kwetsbare personen, vragen we om de voorbereidingen nu al te starten. Dit is ook het moment om uw gezondheidsplan 'Warme Dagen' klaar te houden om uitgevoerd te worden.

Laten we samen werken aan een hittebestendige zomer. 

Meer informatie kan u terugvinden via https://warmedagen.be/(opent nieuw venster)

Lees alle nieuwsberichten voor professionelen