13 juni 2024

Bericht aan de vergunde zorgaanbieders in het kader van directe financiering voor geïnterneerde personen met een handicap

Momenteel loopt er een onderzoek getiteld 'Evaluatie van het VAPH-beleid t.a.v. geïnterneerde en gedetineerde personen met een (vermoeden van) handicap' aan de vakgroep Orthopedagogiek, Universiteit Gent in opdracht van het VAPH.

De bedoeling van het onderzoek is:

  1. zicht te krijgen op de VAPH-investeringen;
  2. de omvang en aard van de ondersteuning en 
  3. het in kaart brengen van de niet-ingevulde noden.

Aangezien de jaarverslagen niet altijd even evident te verzamelen zijn, lanceren de onderzoekers een korte vragenlijst gericht aan jullie als organisaties om bovenstaande doelen in het VAPH-onderzoek te bekomen.

Neem deel aan het onderzoek(opent nieuw venster)

Lees alle nieuwsberichten voor professionelen