6 juni 2024

Bevraging meldingen grensoverschrijdend gedrag (GOG)

Dinsdag 4 juni ontvingen alle vergunde zorgaanbieders, multifunctionele centra en aanbieders rechtstreeks toegankelijke hulp een bevraging over meldingen grensoverschrijdend gedrag (GOG) via mail. De meldingsplicht van incidenten GOG ten aanzien van gebruikers is in het kwaliteitsbesluit geregeld in artikel 43. Omdat we vaststellen dat veel voorzieningen in het verleden grensoverschrijdend gedrag niet melden, peilen we met die bevraging naar het ontbreken van die meldingen.

De bevraging is verplicht in te vullen vóór maandag 17 juni.

De bevraging werd gestuurd naar de geregistreerde e-mailadressen in de applicatie erkenningen voor het ontvangen van infonota’s.

Alvast bedankt voor uw medewerking.

Lees alle nieuwsberichten voor professionelen