13 juni 2024

Herinnering: Oproep deelname bevraging ondersteuning gezinnen met jonge kinderen

Wij nodigen u uit om een vragenlijst in te vullen over de ondersteuning van jonge kinderen (tot en met de leeftijd van 8 jaar) en hun gezinnen. Het onderzoek wordt in opdracht van het VAPH uitgevoerd door de Vrije Universiteit Brussel (VUB) en het Steunpunt Welzijn, Volksgezondheid en Gezin (SWVG). Met de resultaten gaan we aan de slag om de ondersteuning aan gezinnen met jonge kinderen verder te ontwikkelen en te verbeteren. 

Wie kan de vragenlijst invullen?

Opvoeders, paramedici, artsen, orthopedagogen ... verbonden aan een multifunctioneel centrum.

Hoe kunt u de vragenlijst invullen?

De vragenlijst bestaat uit twee delen. In het eerste deel bevragen we voornamelijk algemene gegevens, in het tweede deel gaat het over de beoordeling van een uitgeschreven casus, waarover we u enkele vragen stellen.

U kunt de vragenlijst invullen via deze link(opent nieuw venster) of door de QR-code te scannen.

qr-code van de vragenlijst Oproep deelname bevraging ondersteuning gezinnen met jonge kinderen
  • U bent vrij om de vragenlijst in te vullen. Alle antwoorden samen helpen ons om te komen tot betere zorgpaden voor jonge kinderen met een beperking en hun gezin.
  • Invullen zal ongeveer tien minuten in beslag nemen.
  • U kunt de vragenlijst invullen tot 30 juni 2024.

Wat gebeurt er met uw antwoorden?

Uw antwoorden worden alleen gebruikt voor het onderzoek. Ze worden anoniem verwerkt en dus niet gelinkt aan andere informatie.

Hebt u nog vragen of opmerkingen?

Met vragen of opmerkingen kunt u steeds terecht bij de onderzoeker, Delphine West, via delphine.west@vub.be.

Lees alle nieuwsberichten voor professionelen