13 juni 2024

Loslaten diploma-functievoorwaarden vanaf 2024

Op 22 maart keurde de Vlaamse Regering het besluit over de subsidiëring van personeelskosten definitief goed. Met dat besluit werden de strenge diploma-functievoorwaarden losgelaten. Voorzieningen kunnen zo zelf bepalen wie ze aanwerven voor een bepaalde functie.

Tot op vandaag krijgt de helpdesk vaak vragen binnen over de oude, met dit besluit opgeheven voorwaarden. Het staat voorzieningen vrij om de oude regelgeving als leidraad voor hun personeelsbeleid te gebruiken, maar de helpdesk zal niet langer vragen over de losgelaten diploma-functievoorwaarden beantwoorden. Vanuit het VAPH worden immers geen regels over die materie opgelegd. In het kader van de steekproefcontroles zullen dan ook geen diploma’s worden opgevraagd, enkel anciënniteit moet met de nodige documenten gestaafd kunnen worden.

Lees alle nieuwsberichten voor professionelen