25 juni 2024

Nieuw bezoekadres voor VAPH-hoofdkantoor en nieuw postadres voor alle VAPH-kantoren

Op 24 juni 2024 is het hoofdkantoor van het VAPH verhuisd naar het nieuwe Marie-Elisabeth Belpairegebouw. 
Komt u langs voor een gesprek of een overleg? Dan bent u voortaan welkom op het nieuwe bezoekadres:

VAPH
Marie-Elisabeth Belpairegebouw
Simon Bolivarlaan 17
1000 Brussel

Hebt u post voor het VAPH, dan kunt u die sinds 1 juni sturen naar ons postadres:

VAPH
Koning Albert II-laan 15 bus 320
1210 Brussel

foto van het Belpairegebouw

Opgelet:

  • Dat postadres geldt zowel voor het hoofdkantoor als voor de provinciale kantoren van het VAPH. 
  • De post wordt op het centrale postadres ingescand. Post die niet of moeilijk kan ingescand worden (zoals pakjes, magazines …) kunt u het best naar het bezoekadres sturen.