27 juni 2024

Nieuw bezoekadres voor VAPH-hoofdkantoor en nieuw postadres voor alle VAPH-kantoren

Op 24 juni 2024 is het hoofdkantoor van het VAPH verhuisd naar het nieuwe Marie-Elisabeth Belpairegebouw. Komt u langs voor een gesprek of een overleg? Dan bent u voortaan welkom op het nieuwe bezoekadres:

VAPH
Marie-Elisabeth Belpairegebouw
Simon Bolivarlaan 17
1000 Brussel

Hebt u post voor het VAPH, dan kunt u die sinds 1 juni sturen naar ons postadres:

VAPH
Koning Albert II-laan 15 bus 320
1210 Brussel

Dat postadres geldt zowel voor het hoofdkantoor als voor de provinciale kantoren van het VAPH.

De post wordt op het centrale postadres ingescand. Post die niet of moeilijk kan ingescand worden (zoals pakjes, magazines …) kunt u het best naar het bezoekadres sturen.

Worden de contactgegevens van het VAPH vermeld op de website, in brochures of in andere communicatiekanalen van uw organisatie? Pas de adresgegevens dan zeker aan.