13 juni 2024

Oproep aan RTH-aanbieders en MFC’s in het kader van pilootprojecten lokale netwerken

In het nieuwsbericht over de selectie van de Pilootprojecten ‘Zorg en Ondersteuning' en ‘Vroegdiagnostiek’, kunt u lezen welke pilootregio’s voor de lokale netwerken werden goedgekeurd door Opgroeien. Het gaat om volgende regio’s: Noord-Limburg, stadsregio Turnhout, Bravio, Aalst, Westhoek en Brussel. Wilt u daarover meer informatie, dan kunt u terecht op de website van Vroeg en nabij(opent nieuw venster).

Wij bouwen graag samen met Opgroeien mee aan het huis van het kind als ankerpunt voor kinderen -12 jaar, en dus ook kinderen met een (vermoeden van handicap). De pilootregio’s voor de lokale netwerken krijgen 3 opdrachten (meer info over de opdrachten vindt u in de oorspronkelijke oproep(opent nieuw venster)):

  1. doorontwikkeling van het Huis van het Kind
  2. competentieversterking van de medewerkers (Huis van het kind, kinderopvang en andere diensten die in contact komen met kinderen en hun gezin)
  3. het organiseren van effectieve en adequate zorg- en ondersteuningstrajecten

Om daar in de komende periode mee aan de slag te gaan, is het VAPH op zoek naar geëngageerde mensen vanuit onze aanbieders van rechtstreeks toegankelijke hulp (RTH-aanbieders) alsook onze multifunctionele centra (MFC’s) om daar samen met ons over na te denken:

  • Hoe gaan we ons organiseren op het opnemen van een gedeelde verantwoordelijkheid Opgroeien-VAPH binnen de Huizen van het Kind?
  • Zijn er nu al goede praktijken/samenwerkingen tussen RTH-aanbieder/MFC’s en een Huis van het Kind waaruit we lessen kunnen leren?

In een tweede luik gaan we graag met u aan de slag rond het versterken van de kinderopvang. Zowel binnen de reguliere RTH (denk bijvoorbeeld aan GIO) als binnen de pilootprojecten RTH zetten we vanuit het VAPH mee in op inclusieve start voor het jonge kind en het versterken van onder andere kinderopvang. Ook voor die werkgroep zijn we op zoek naar geïnteresseerde medewerkers van onze RTH aanbieders en MFC’s.

Wie interesse heeft om hieraan mee te werken kan zich inschrijven via deze link(opent nieuw venster). Inschrijven kan tot en met 27 juni.
Bij verdere vragen mag u steeds contact opnemen met anne.buelens@vaph.be.

Lees alle nieuwsberichten voor professionelen