13 juni 2024

Uitnodiging online-overleg uitbreiding aanbod veilig verblijf in Vlaams-Brabant/Brussel21 juni 2024

Op vraag van het agentschap Opgroeien verspreiden we onderstaande uitnodiging aan geïnteresseerde multifunctionele centra en vergunde zorgaanbieders uit de regio Vlaams-Brabant en Brussel,  met betrekking tot uitbreiding van een verblijfsaanbod met mandaat tot beslotenheid, erkend en gesubsidieerd door agentschap Opgroeien,.

In functie van de verdere ontwikkeling van een kwalitatief, breed en divers aanbod als onderdeel van het hulpprogramma geblokkeerde ontwikkelingstrajecten riep het agentschap Opgroeien met de rondzendbrief van 8 februari 2024(opent nieuw venster) voorzieningen in de brede jeugdhulp op om initiatief te nemen voor uitbreiding van het verblijfsaanbod met mandaat tot beslotenheid in de regio Vlaams-Brabant/Brussel. De beslissingsfase terzake is ondertussen afgerond. Het enige dossier dat werd ingediend, en dat als zeer waardevol en kwalitatief geëvalueerd werd, kwam echter niet tegemoet aan een essentieel onderdeel van de oproep: het kunnen voorzien in besloten verblijf.

Om te kunnen voorzien in hele specifieke vragen binnen het hulpprogramma, wil het agentschap Opgroeien graag met alle partners in de regio samen blijven zoeken naar manieren om een aanbod te ontwikkelen dat aanvullend op/gelinkt aan/afgestemd met het huidige aanbod (ook) inzet op een residentiële component met mandaat tot beslotenheid, waarbij de infrastructurele beveiliging een belangrijke aspect is. De middelen die voorzien werden in de oproep blijven hiertoe beschikbaar.

Het agentschap Opgroeien nodigt alle potentieel geïnteresseerde partners uit op een online-overleg op vrijdag 21 juni, van 9 tot 10.30 uur.

U kunt de namen van eventuele deelnemers doorgeven aan voorzieningenbeleid@opgroeien.be. Via die weg kunt u ook de link van de online vergadering aanvragen.

Lees alle nieuwsberichten voor professionelen