4 juli 2024

Gezinshuis: wijziging regelgeving multifunctionele centraInfonota INF/24/21

Een multifunctioneel centrum (MFC) richt zich tot personen met een handicap tot en met 21 jaar (uitzonderlijk verlengbaar tot en met 25 jaar) die nood hebben aan specifieke ondersteuning. Een MFC biedt begeleiding, dagopvang en/of verblijf binnen het kader van niet-rechtstreeks toegankelijke hulpverlening. In mei 2024 keurde de Vlaamse Regering de wijzigingen aan de regelgeving van multifunctionele centra omtrent het organiseren van gezinshuizen definitief goed. De aanpassingen gaan op 1 juli 2024 in.

Gezinshuizen hebben als doel het (tijdelijk) opvangen van minderjarigen met een handicap in een familiaal, kleinschalig initiatief, met een focus op gehechtheid en ontwikkeling, mogelijk te maken.

Lees infonota INF/24/21

Lees alle nieuwsberichten voor professionelen