4 juli 2024

Omgaan met vrijheidsbeperkende maatregelen (VBM): reflectietool en lerende netwerken

Oproep: Bouw mee aan het reflectiespel VBM

Binnen het project ‘Omgaan met vrijheidsbeperkende maatregelen’ (VBM) wordt een edugame ontwikkeld waarmee teams kunnen reflecteren over hun gebruik van vrijheidsbeperkende maatregelen. Het team doorloopt een scenario waarbij elk keuzemoment onder de loep wordt genomen.

Om realistische scenario's op te zetten, is ook uw hulp nodig. Neem deel aan de workshopreeks.

Meer info en inschrijven(opent nieuw venster)

Lerende netwerken Omgaan met vrijheidsbeperkende maatregelen

Zoekt u een klankbord rond afzondering en fixatie en uw organisatie? Omgaan met VBM organiseert drie lerende netwerken om u te versterken in het werken rond afzondering en fixatie binnen uw organisatie. 

Het project biedt u een intersectoraal netwerk met personen uit andere organisaties met eigen vraagstukken in inspirerende praktijken en invalshoeken. U wisselt kennis uit, gaat aan de slag met elkaars vragen, krijgt feedback en zoekt samen antwoorden. U wordt ondersteund om binnen uw organisatie met het thema VBM verder aan de slag te gaan.

Meer info en inschrijven(opent nieuw venster)

Blijft u graag uit de eerste hand op de hoogte van het project ‘Omgaan met vrijheidsbeperkende maatregelen’? Dan kunt u zich inschrijven voor de nieuwsbrief van het project(opent nieuw venster).