4 juli 2024

Oproep: deelname focusgroep wetenschappelijk onderzoek jongvolwassenen

In het kader van het project Jongvolwassenen van het VAPH loopt er momenteel een wetenschappelijk onderzoek, in samenwerking met het Steunpunt Welzijn, Volksgezondheid en Gezin (SWVG), Universiteit Gent en HOGENT.

Dit onderzoek beoogt onder andere een beter zicht te krijgen op de ondersteuningsnoden van jongvolwassenen met een (vermoeden van) handicap in de overgangsfase naar volwassenheid. De bevindingen van dit onderzoek zullen mee input geven aan het beleid rond jongvolwassenen met een (vermoeden van) handicap en gerichte investeringen voor meer inclusieve toekomstplanning voor die jongvolwassenen.

In deze fase van het onderzoek, zijn de onderzoekers op zoek naar hulpverleners en ouders van jongeren met een (vermoeden van) handicap die eenmalig willen deelnemen aan een focusgroep van 2 uur (in Gent, Brussel of online).

Meer informatie?

Meer informatie vindt u in deze infofiche over de focusgroepen.

Voor eventuele vragen kunt u terecht bij Silkel.Daelman@UGent.be.

Inschrijven?

Bij interesse, kunt u zich hier inschrijven(opent nieuw venster).

Lees alle nieuwsberichten